Heinäkuun uutiskirje

  • Artikkelin kategoria:Uutiskirje

Koronan yleistuki vihdoin haettavissa

Tänään aukesi Valtiokonttorin yleistuki Covid-19 (Korona) kärsineille firmoille. Tukea saavat ne toimalat, jotka ovat kärsineet merkittävästi (valtion mielipide). Lista tuen piiriin suoraaan kuuluvista toimialoista https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/#ccbb153c ja yhtiön toimialakoodin voi tarkistaa Yritystietojärjestelmän hausta. Jos toimiala ei ole luettelossa, pitää erikseen vaatia tukea, jos ytj:n toimiala on eri kuin yhtiön aito toimiala tai jos on kärsinyt silti vaikka ala ei olisi (esim. ravintolasähkötöihin erikoistunut firma on voinut kärsiä, vaikka sähköala yleisesti ei ole).

Lähtökohtaisesti tukea ei saa, jos yhtiö oli jo 31.12.2019 taloudellisesti vaikeuksissa.

Tukea saa palkkakulujen ja toimitilojen kulujen sekä vuokra/leasingmaksujen ja käyttökorvauksien osuuteen. 
Tuki perustuu joko huhtikuun 2020 tai huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoon ja sitä verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yhtioö on perustettu 1.3.2019 tai sen jälkeen, vertailujaksona on tammi-helmikuu 2020. Valtiokonttori saa liikevaihtotiedot yleensä automaattisesti Verohallinnolta ALV-ilmoitusten kautta

Palkkatiedot Valtiokonttori saa suoraan Tulorekisteristä. Sen sijaan nuo toimitilakulut (vuokra, vastike, vesi, sähkö yms) ja leasingvuokrat, käyttöjkorvaukset, ne pitää ilmoittaa kuukausittain ja nimikkkeittäin, alvittomat summat.

Myös jo myönnetyt muut tuet (Business Finland, Ely-keskus, yksinyrittäjätuki ja vastaavat) pitää ilmoittaa ja ne vähentävät tätä yleistukea.

Tuki on haettavissa 7.7.-31.8.2020 Valtiokonttorin asiointipalvelusta, edellyttää suomi.fitunnisteiden käyttöä. 

Toimistomme on lomalla 6.7.-26.7., mutta autamme tietojen haussa ja tarvittaewssa hakemuksen tekemisessä viimeistään lomiemme jälkeen. 

Edunsaajarekisteröinti (muistutus)

Rahanpesulaki (6. luku) edellyttää, että jokaisen suomalaisen osakeyhtiön (poislukien asunto-osakeyhtiöt, pörssiyhtiöt, keskinäiset kiinteistöyhtiöt) sekä niiden henkilöyhtiöiden (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) joiden edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies, täytyy tehdä edunsaajarekisteröinti. Siirtymäaika on loppunut 1.7.2020. PRH on ilmoittanut että pankki- ja muissa asioinneissa voi tulla ongelmia jos yrityksellä on tämä rekisteröinti tekemättä. 

Edunsaaja on sellainen henkilö, joka suoraan tai välillisesti omistaa yrityksen osakkeista tai äänimäärästä yli 25%, tai muuten käyttää tosiasiallista määräysvaltaa, esim. osakasopimuksen kautta vaikka itse omistus siis jäisi alle tuon rajan.

Myös niiden yhtiöiden, joilla ei ole yhtään Edunsaajaa, pitää tehdä ilmoitus, että yhtään ei ole. Edunsaajarekisteri pitää päivittää aina kun tilanne muuttuu.

Lisätietoja löytyy PRH:n sivuilta.

Varsinainen ilmoitus on ilmainen ja se tehdään YTJ:n asiointipalvelussa sähköisen tunnistautumisen avulla. Me voimme sen tehdä myös teidän puolesta kiinteällä 60€+alv palkkiolla. Teille jää tehtäväksi vain allekirjoittaa ilmoitus sähköisesti. Saat meiltä siihen ohjeet.

Tilaa täyttämällä Google Forms lomake tai laita kirjanpitäjälle viestiä.

Vastaa