Verosuunnittelu

Verosuunnittelu

Yrittäjän verosuunnittelun perusta on oikea yhtiömuoto.

Tämän yhtiömuodon ja omistusten pitää muuttua verolakien ja omistajien olosuhteiden muuttuessa.

KY:ssä tulos verotetaan vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Suunnittelua ei paljoakaan voi tehdä, paitsi jos on kaksi vastuunalaista.

OY:ssä omistajat voivat valita palkan ja osingon väliltä. Osingot jakaantuvat kolmeen osaan yhtiön varallisuuden mukaan; ensin tulee niinsanotu nettovarallisuusosinko (8% Nettovarallisuudesta, yhtiö on maksanut vähintään 20 % veroa), josta osakas maksaa 7,5% veroa. Toisena tulee ansiotulo-osinko ja kolmas vaihe alkaa kun nettovarallisuus ylittää 1,875 miljoonaa euroa. Silloin vasta syntyy pääomatulo-osinkoa. 

OY:ssä, jos YEL vaatimukset täyttyvät (johtava asema, omistus yli 30 % osakkeista tai määräämisvallasta), on sosiaalikustannukset palkasta vain sotumaksun verran eli 0,77 %. YEL-ansiotaso ei riipu nostetun palkan määrästä, vaan voi olla enemmän tai vähemmän kuin nostettu palkka. YEL-ansiotaso on sopimus yrityksen ja eläkevakuutusyhtiön välillä. Sosiaaliturva määräytyy sovitun ansiotason mukaan.

OY:ssä, jos puoliso on vähemmistöosakkaana, voidaan osingonjaon kautta saada perheen tulot jakaantumaan tasaisemmin, kun osinkoja määräytyy molemmille. Avioerotilanteessa asiaan tulee uusi aspekti. Lapset voivat myös olla osakkaina, jolloin heille siirtyy tuloja, mutta samalla he menettävät osin opiskelijan sosiaalisia etuja jne.

Vaihtoehtoja on monia, eikä patenttiratkaisuja ole, vaan aina käydään yksilöllisesti asiakkaan tilanne ja tarpeet läpi.

Teemme kokonaisvaltaista verosuunnittelua. Yhtiön verotus ei nykyisellään ole pääasia. Pääasia on omistajan verotus. Se miten omistaja saa yhtiön tuoton itselleen verotuksellisesti järkevästi. Vaihtoehtoja on monta kuten yhtiömuodon valinta, puolison ottaminen osakkaaksi, osinko/palkka, vuokratulot. Pyrimme aina optimoimaan yhtiön ja yrittäjän verotuksen.  

Pyrimme estämään virheelliset tai lainvastaiset kuitit, mutta emme ryhdy verottajaksi. Näkökanta on aina yrittäjän puolella, mutta kerromme miten tässä voi käydä, jollei tehdä selvityksiä, kuitteja yms. oikein.