Yhtiön perustaminen

Yhtiön perustaminen

Osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoinyhtiö, toiminimi, kiinteistö osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, yhtiön purkaminen, yhtiön jakaminen, yhtiöfuusio: mikään ei ole vierasta meille.

Yhtiömuodon valinta on tärkein verosuunnittelun väline:
Tärkeintä on, että yrittäjä toimii oikealla yhtiömuodolla tarpeisiinsa nähden.

Neljä muotoa on josta valitaan: Ammatinharjoittaminen, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö.

Jos liiketoimintaan ei sitoudu paljoakaan rahaa ja tulos vaikuttaa lähinnä palkalta (tulotaso 25–40 000 euron vuosiluokkaa) toiminimi on hyvä ja kustannuksiltaan edullinen yhtiö.

Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi toimivaa osakasta, jotka muistuttavat kumpikin ammatinharjoittajaa. Ainoat ongelmat syntyvät partneriin luottamisessa. Velat ovat yhteisiä. Tulot voidaan jakaa miten halutaan, jos molemmat ovat samaa mieltä. Eli kyseessä on avioliiton omainen kumppanuus.

Kommandiittiyhtiössä on periaatteessa yksi yrittäjä, joka vastaa kaikesta ja toisena osakkaana rahansijoittaja, joka ei välttämättä toimi yhtiössä. Ihan hyvä yhtiömuoto vapaamman rahan käytön kannalta ja verotus on usein edullisempi kuin osakeyhtiössä. Negatiivista on veloista 100% henkilökohtainen vastuu, mutta usein osakeyhtiöissäkin joutuu henkilökohtaisesti takaamaan lainat.

Osakeyhtiö sopii useamman yrittäjän ja/tai isojen sijoitusten yhtiömuodoksi. Rahankäyttö on kontrolloidumpaa (siis omistajien osalta). Voi ottaa palkkaa tai osinkoja (tai osakaslainaa). Osakaslainasta menee vero, jota ei saa helposti takaisin, silti laina pitää maksaa yhtiöön takaisin.
Osingot eivät ole suinkaan pääomatuloja, vaan ensin verovapaita osinkoja, sitten ansiotuloina verotettavia osinkoa ja erittäin harvoin pääomatuloja (yli miljoonan euron oma pääoma).

Yhtiön perustaminen ei suinkaan ole saman asia kuin perustamispaperien täyttäminen. Se on pieni asia. Tärkeintä on hakea yrittäjille sopiva yhtiömuoto.

Yrittäjän omat näkemykset ratkaisevat, me kerromme mihin päätös johtaa.

Saat meiltä kaikki yhtiön perustamiseen liittyvät palvelut, mukaan lukien neuvottelun mikä on mielestämme paras yhtiömuoto kyseisessä tapauksessa. Meillä on yli 30 vuoden käytännönläheinen kokemus nimenomaan pienyrittäjien tarpeista ja vaateista.