Tilinpäätös

Tilinpäätös

Tilinpäätös on yrityksen käyntikortti. Säännösten ja suositusten mukainen selkeä tilinpäätös, jonka auktorisoitu tilintarkastaja tarkastaa, antaa yrityksen sidosryhmille riittävän varmuuden yhtiön toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Pienillä yhtiöllä tilintarkastus ei ole pakollinen, mutta varsinkin usean omistajan yrityksessä tilintarkastaja on hyvä edelleen olla. Tilintarkastaja toimii kirjanpitäjän laatuvalvojana.

Nykyvaatimusten mukaan tilinpäätös on monisivuisempi kuin aiemmin ja vaatimukset eritoten liitetietojen osalta näyttävä kasvavan edelleen.

Tilinpäätös on julkinen asiakirja, joka menee verottajan kautta Kaupparekisteriin 1.1.2007 alkaen. Julkinen tilinpäätös pitää sisällään lyhyen tuloslaskelman, lyhyen taseen sekä liitetiedot. Lisäksi Kaupparekisteriin menee merkintä tilintarkastuksenkertomuksen sisällöstä tai kopio kertomuksesta.