Veronpalautukset ja Omaverotilin veromaksut

  • Artikkelin kategoria:Uutiskirje

Verohallinnon tiedote koskien veronpalautuksia

Verohallinto on julkaissut tiedotteen, miten käyttävät veronpalautuksia kun verotilillä (OmaVero) on tulossa maksetavaa (ennakonpidätys, sotumaksu, alv, ennakkoveroja). Lyhyesti: Käyttävät eräpäivänä olevan avoimen saldon verran ensin veronpalutuksista, vaikka verot olisi laitettu amksuun eräpäivänään. Sen jälkeen lähtökohtaisesti pitävät liikaa maksetun maksun seuraavaan eräpäivään asti.

Alla olevien itsehoito-ohjeiden lisäksi pyrimme myös muistuttamaan teitä tilanteesta ja autamme noiden palutusrajojen ja takaisinhakemisten kanssa.

Verohallinnon tiedote:

Veronpalautustasi käytetään verojesi maksuksi niiden eräpäivänä

Veronpalautustasi käytetään maksamatta oleviin, erääntyneisiin veroihisi jo heti verotuksen päättymispäivänä. Tämän lisäksi veronpalautustasi käytetään erääntyvien verojesi maksuksi heti niiden eräpäivänä aina verotuksen päättymispäivästä lähtien seuraavan kuun 4. päivään asti, vaikka maksaisit eräpäivänä. Oman verotuksesi päättymispäivän näet verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Esimerkki: Jos verotuksesi päättyy 10.7. ja sinulla on maksettavana oma-aloitteisia veroja 12.7., veronpalautustasi käytetään 12.7. oma-aloitteisiin veroihin, vaikka maksaisit eräpäivänä. Jos veronpalautusta jää jäljelle, sitä käytetään myös 23.7. erääntyvään ennakkoveroon ja 1.8. erääntyvään perintö- tai lahjaveroon.

Mitä minun kannattaa maksaa, jos olen saamassa veronpalautusta ja minulla erääntyy veroja?

Seuraa tilannettasi aina OmaVerossa ja maksa eräpäivänä ainoastaan maksettavana olevan veron ja saamasi veronpalautuksen erotus. Jos veronpalautuksesi määrä ei riitä kattamaan koko veron määrää, sinun pitää maksaa jäljelle jäävä veron osuus viimeistään eräpäivänä.

Jos veronpalautuksesi määrä on sen sijaan suurempi kuin erääntyvä vero, jäljelle jäävää veronpalautusta käytetään myös mahdollisille muille erääntyville veroille seuraavan kuun 4. päivään asti. Loput veronpalautuksesta maksetaan tilillesi veronpalautuksen maksupäivänä, ellei sinulla ole velkaa ulosotossa. Oman veronpalautuksesi maksupäivän näet OmaVerosta ja verotuspäätöksestä.

Mitä jos maksoin veron kokonaan eräpäivänä ja veronpalautustani käytettiin veron maksuksi?

Jos maksoit verosi eräpäivänä ja veronpalautustasi käytettiin veron maksuksi, oma maksusi palautetaan sinulle noin viikon kuluessa, ellei sinulla ole maksettavana muita jo erääntyneitä veroja tai saman veron tulevia eriä. Seuraa tilannettasi aina OmaVerossa.

Jos kyseessä on oma-aloitteinen vero, ylimääräiseksi jäänyt oma maksusi jää joko odottamaan tulevia erääntyviä veroja tai se palautetaan sinulle takaisin. Asiaan vaikuttaa OmaVerossa valitsemasi palautusajankohta ja palautusraja. Lue lisää oma-aloitteisen veron palautuksen maksamisesta. Jos olet valinnut OmaVerossa, että oma maksusi jää odottamaan tulevia veroja, voit kuitenkin halutessasi hakea maksamaasi määrää takaisin. Katso ohje: Näin haet oman maksun palauttamista OmaVerossa.

Edunsaajarekisteröinti


Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa niin sanotut tosiasialliset edunsaajansa (omistajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.
Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Voimme tehdä puolestanne valmiiksi sähköisen ilmoituksen, jonka allekirjoittaa yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja annamme teille linkin josta pääsette tuon ilmoituksen allekirjoittamaan sähköisesti tunnistautumalla. Tilaa palvelu / lisätietoja kirjanpitäjältäsi.