Elokuun uutiskirje

  • Artikkelin kategoria:Uutiskirje

Elokuun uutiskirje

 

KUSTANNUSTUKI 4 ON AVAUTUMASSA
 

Kustannustuen neljäs erä on tulossa, hakemuksia voi tehdä 17.8. alkaen. Nyt tukijaksona on Maalis-toukokuu 2021 ja vertailukohta vuoden 2019 vastaavat kuukaudet. Lisäksi vaatimuksina on yhtiön kuuluminen ennakkoperintärekisteriin, tätä vaatimusta ei aiemmin ollut.

Yritys, joka on perustettu 1.1.2019 tai sen jälkeen ja jolla ei siten ole ollut liikevaihtoa, jonka perusteella voitaisiin määritellä liikevaihdon muutos normaali- ja pandemiakausien välillä, voi saada kustannustukea toimialan mediaaniliikevaihdon muutoksen perusteella.

Tukea saa, jos liikevaihto on pudonnut 30% vertailujaksoon nähden ja jos hyväsyttäviä kuluja on ollut yli 2000€ edestä. Tukea saa tuon 30% omavastuun ylittävältä osalta, eli jos liikevaihto on pudonnut 45% ja kuluja on ollut 50000€, niin tukea olisi saatavilla 50000*(45-30)% eli 15% 50000 eurosta, siis 7500€. Jos liikevaihto on pudonnut vain vähän yli tuon 30%, niin laskennallinen tukisumma saattaa jäädä alle 2000€. Tällöin, kunhan kuluja on ollut tuo 2000€, tukea saa minimisumman 2000€, vaikka siis laskennallinen summa olisikin pienempi.

Hakemus sekä hakuohjeet löytyy Valtiokonttorin vät verkkosivuilta haekustannustukea.fi ja kuten aiemminkin, me autamme hakemuksen kanssa jos haluatte.
 


Cost Support fourth round is about to open
 

The fourth round of cost support is coming. Now the support period is March-May 2021 and the reference month is the corresponding months of 2019. In addition, the requirement is that the company belongs to the prepayment register, this requirement did not exist before.

A company established on or after 1 January 2019 and thus not having a turnover that could be used to determine the change in turnover between normal and pandemic periods can receive cost support based on the change in the median turnover of the industry.

You will receive support if your turnover has fallen by 30% compared to the comparison period and if there have been more than € 2,000 in eligible costs. The subsidy is 30% decrease in Turnover. The excess is revealed, ie if the turnover has fallen by 45% and the costs have been € 50,000, then the subsidy would be available at 50,000 * (45-30)%, so 15% of € 50,000, totalling € 7,500. If turnover has fallen just over that 30%, then the calculated aid amount may be less than € 2,000. In this case, as long as the costs total have been atleast € 2,000, the minimum amount of support is € 2,000, even if the calculated amount is lower.

The application and application instructions can be found on the State Treasury’s website (in English) haekustannustukea.fi and, as before, we will help with the application if you request.
 

Copyright © 2022 Uotila & Laine Oy, Kaikki oikeudet pidätetään.
Saat tämän kirjeen koska olet asiakkaamme tai olet erikseen tilannut uutiskirjeemme

Postiosoitteemme:

Uotila & Laine Oy

Puutarhakatu 17 II krs.

Turku 20100

Finland

Add us to your address book

Haluatko muuttaa postituslista-asetuksiasi? 
Voit päivittää asetuksiasi or peruuttaa tilauksen.

Email Marketing Powered by Mailchimp