Syyskuun uutiskirje

  • Artikkelin kategoria:Uutiskirje

Uusi ulkonäkö laskullamme

Kuten monet ovat jo huomanneet, uusimme laskutusohjelmamme ja ensimmäiset uuden laskutusohjelman kautta lähtevät laskut ovat teille saapuneet. Sikäli kun Posti on jakelupäällä.

Laskuilla näkyy nyt työmme jaoteltuna ”Palveluihin” (mm. Taloushallinto, Palkanlaskenta, Tilinpäätös, Asiantuntijapalvelut). Tämän on tarkoitus selkeyttää laskujemme luettavuutta. Laskutusperusteet eivät ole muuttuneet.

Käyttöönotossa on aina pieniä hankaluuksia, eikä hommat mene kuin Strömsössä. Pahoittelemme jo havaittuja ja mahdollisesti vielä havaittavia virheitä mm. vanhentuneissa laskutusosoitteissa ja mahdollisesti virheellisissä yksikköhinnoissa. Pyydämme kärsivällisyyttä ja toivomme palautetta virheistä, niin saamme ne korjattua. Seuraava laskutus lähtenee paljon paremmin. Iso määrä havaittuja virheitä on korjattu.

Laskujen nimikkeet tulevat vielä muuttumaan ja parantumaan, kun opimme paremmin käyttämämme ohjelman sielunelämää ja saamme sinne asetukset näiltä osin kuntoon.

OmaVero kiinni

Verohallinnon OmaVero palvelu on kiinni 1.11.-8.11. (kello 9). Tuona aikana verotiliä ei pääse katsomaan eivätkä tiedot siellä päivity vaikka sinne voi laittaa ilmoituksia normaalisti ilmoituskanavia pitkin. Esimerkiksi uutta verokorttia ei pääse hakemaan.

Suosittelemme että tarkistamaan oman verokorttinne kertymät ja myös suosittelemme muistuttamaan työntekijöitä verokortin ennakonpidätyksen tarkistamisesta, ettei ensi vuonna tule ylläyksenä isoja mätkyjä. Tulorekisterin muutoksen myötä vastuu ennakonpidätyksen riittävyydestä on jokaisella palkansaajalla itsellään, ei työnantajalla eikä palkkaa laskevalla tilitoimistolla.

Ennakonpidätyksen tarkistamista ja uuden verokortin tilaamista varten pitää kirjautua OmaVeroon (esim. henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella) ja tarvitset tiedot saadusta palkasta, siitä pidätetystä ennakonpidätyksestä sekä arvion koko vuoden palkkatulon määrästä. Ja myös mahdolliset osinkotulot ja muut tulot sekä vähennykset on hyvä syöttää niin laskenta menee lähemmäs lopullista.

Veronmaksajien sivuilla on hyvä ohje.

Edunsaajarekisteröinti

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa niin sanotut tosiasialliset edunsaajansa (omistajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.
Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).


Voimme tehdä puolestanne valmiiksi sähköisen ilmoituksen, jonka allekirjoittaa yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja annamme teille linkin josta pääsette tuon ilmoituksen allekirjoittamaan sähköisesti tunnistautumalla. Tilaa palvelu tai pyydä lisätietoja kirjanpitäjältäsi.