Heinäkuun uutiskirje

  • Artikkelin kategoria:Uutiskirje

Kesälomatiedote

Toimistomme on suljettuna kesäloma-ajan 15.-28.7.2019

Palkkatiimi toki päivystää koko kesän.

Pyydämme toimittamaan toukokuun kirjanpitoaineistot 3.7.2019 mennessä, että ehdimme tehdä ne ennen lomia.

Edunsaajarekisteröinti

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa niin sanotut tosiasialliset edunsaajansa (omistajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.
Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Voimme tehdä puolestanne valmiiksi sähköisen ilmoituksen, jonka allekirjoittaa yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja annamme teille linkin josta pääsette tuon ilmoituksen allekirjoittamaan sähköisesti tunnistautumalla. Tilaa palvelu / lisätietoja kirjanpitäjältäsi.